fbpx

Gör dina textilsäten som nya med vår Sätesrengöring!

Gör dina textilsäten som nya med vår Sätesrengöring!

Får jag tvätta bilen hemma?

Ja, då det inte finns något generellt förbud mot att tvätta bilen själv hemma i miljöbalken i dagsläget. Med det sagt bör du undvika att tvätta bilen hemma med rinnande vatten. Speciellt att tvätta bilen själv på gatan och parkeringsplatser då tungmetaller, asfaltsrester och kemikalier från bilvårdsmedel kan rinna ner i våra dagvattenbrunnar. Därifrån rinner sedan spillvattnet med alla gifter vidare rakt ut i närmsta sjö eller vattendrag utan att först ha renats i ett reningsverk. 

Om du ändå måste tvätta bilen hemma med rinnande vatten ska detta göras på en gräsmatta eller grusplan. Detta för att tvättvattnet då filtreras genom marken innan det når grundvattnet. 

Det ska dock sägas att det i dagsläget (2023-02-28) inte finns något generellt förbud mot att tvätta bilen själv hemma i miljöbalken och heller inte någon befogenhet för en kommun att införa lokala regler som förbjuder biltvätt hemma.

Hur du ska tvätta bilen själv hemma

Om du vill tvätta din bil hemma rekommenderar vi att du tvättar din bil enligt rangordningen nedan:

  1. Boka en mobil biltvätt/rekond – antingen från oss på Carmee eller någon av våra branschkollegor som kan garantera att deras biltvättar inte avger något spillvatten. Om du inte bor inom Carmees serviceområde eller inte har tillgång till någon annan mobil biltvättstjänst så kika på alternativ 2.
  2. Tvätta bilen själv med en “Waterless wash”-spray – “Waterless wash” är som det låter, en “vattenlös tvätt” där du sprayar på ett medel på bilen vilket kapslar in och löser upp smutsen. Smutsen lyfter du sedan bort från bilen med en ren mikrofiberduk. Viktigt att poängtera här att denna metod för att tvätta bilen hemma fungerar väldigt bra på lätt nedsmutsade bilar. Metoden bör dock undvikas på bilar med mycket smuts då det finns risk att repa lacken på bilen. Det finns en rad olika “Waterless wash”-sprayer på marknaden och vi på Carmee har testat ett gäng av dessa när vi tvättat bilen hemma. Vi kan bland annat rekommendera detta medel som vi haft bra resultat med: LÄNK
  3. Tvätta bilen själv på en gräsmatta eller grusparkering – om du bor utanför Carmees serviceområde och din bil är för smutsig för att tvättas med “Watterless wash”, är det bästa du kan göra att tvätta din bil med rinnande vatten på en gräsmatta eller grusparkering. Se då till att du inte har någon dagvattenbrunn i nära anslutning till där du tvättar bilen. Se även till att använda dig av miljömärkta produkter som är biologiskt nedbrytbara.

Får Carmee verkligen utföra rekond & biltvätt hos mig?

Ja, genom att inget spillvatten hamnar på marken när vi rekondar bilar samt att vi samlar upp och tar tillvara på spillvattnet. Spillvattnet från rekond transporterar vi till vår lokal med ett speciellt reningsverk som renar vattnet från miljögifter innan det rinner ut i spillvattensystemet. De mikrofiberdukar vi använder under tvätt skickas till ett miljöcertifierat tvätteri där sedan alla miljögifter tas om hand på ett korrekt sätt.

Miljövänligt att tvätta bilen

Tänk på att det inte bara är för att ha en ren och snygg bil som du ska tvätta den regelbundet. Du gör även miljön en tjänst genom regelbundna tvättar då det förlänger livslängden på din bil. Rena bilar håller längre vilket är bättre för miljön.

Boka din miljövänliga rekond eller biltvätt hemma hos dig idag på LÄNK

© 2024 Carmee AB

Kontakt

Kontakt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på valfri tjänst!

[bookly-form]